top of page

D/A

3/4 Maatschappij & welzijn

Profiel
studierichting
 • Maatschappij en Welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

 • In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk-theoretische basis met betrekking tot gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie.

 • Op basis daarvan leren leerlingen vanuit een holistische mensvisie en in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.


 • Binnen het vak Maatschappij en welzijn komen meerdere onderwerpen aan bod:

  • Basiscompetenties in zorgverlening en begeleiding

  • Ontwikkeling en (ped)agogisch handelen

  • De mens in relatie tot de samenleving

  • Oriënteren op activiteiten in zorg en welzijn

  • Anatomie en fysiologie

  • Artistieke vorming

 • Je bent sociaal voelend.

 • Je werkt graag in groep.

 • Je bent nieuwsgierig naar de mens in relatie tot de samenleving.

 • Je hebt een ruime belangstelling naar het begeleiden en verzorgen van kinderen en gezonde volwassenen.

 • Je hebt aandacht voor de gezondheids-en welzijnszorg.

 • Je wil je sociale vaardigheden verder ontwikkelen.

 • Je kan goed communiceren.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Digitale vaardigheden

1

-

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

1

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Maatschappij en welzijn

11

13

Klasuur

1

1

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page