top of page

DG

3/4 Maatschappij- & welzijnswetenschappen

Profiel
studierichting
  • Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. 

  • Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

  • Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag.

  • Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

  • Je bent nieuwsgierig naar het gedrag van de mens in verschillende situaties.

  • Je wil theoretisch gericht werken.

  • Je hebt een ruime belangstelling voor mens, samenleving, kunst en wetenschappen.

  • Je werkt graag met anderen samen.

  • Je bent sociaal.

  • Je bent bereid om onderzoekend en ervaringsgericht aan de slag te gaan.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Digitale vaardigheden

1

-

Engels

2

2

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

4

4

Ervaringsgericht onderzoek

1

2

Inleiding filosofie

2

2

Sociologie & Psychologie

5

5

Klasuur

1

1

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page