top of page

DO

3/4 Moderne talen

Profiel
studierichting
 • Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. 

 • De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Bovendien krijgen zij Duits als een extra vreemde taal. 

 • De studierichting daagt hen ook uit in verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur. 

 • In het nieuwe vak communicatiewetenschappen wordt mediabeeldvorming, framing, gemediatiseerde communicatie en mediaconcepten en –tools belicht. 

 • Daarenboven biedt de studierichting ook een verdiepte basisvorming voor chemie, fysica en wiskunde.

 • Je beleeft plezier aan het leren van talen.

 • Via activerende werkvormen gelinkt aan je eigen leefwereld wil je uitgedaagd worden voor het (vreemde-) talenonderwijs.

 • Je wil strategieën leren gebruiken om talen te begrijpen en/of je talig te uiten. 

 • Je wil je communicatieve vaardigheden aanscherpen.

 • Je wil leren actief op zoek te gaan naar bronnenmateriaal om verbanden te ontdekken tussen talen, taalvariëteiten en taaluitingen. 

 • Je wil genieten van taal, de beeldende kracht van taal en literatuur beleven via diverse werkvormen en er creatief mee aan de slag gaan.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Digitale vaardigheden

1

-

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Wiskunde

4

4

Communicatiewetenschappen

1

3

Duits

1

2

Engels

4

4

Frans

5

4

Nederlands

5

4

Klasuur

1

1

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page