top of page

DO

3/4 Natuurwetenschappen

Profiel
studierichting
 • Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

 • Deze studierichting is algemeen vormend met de klemtoon op de vakken wiskunde, biologie, chemie en fysica.

 • De extra uren wetenschappen zorgen voor meer uitdieping en laboratoriumwerk.

 • Je hebt belangstelling voor wetenschappen: biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde.

 • Je bent goed in wiskunde en je werkt graag nauwkeurig.

 • Je zoekt graag verklaringen voor feiten en verschijnselen uit het dagelijkste leven.

 • Je werkt graag met de computer en je kan helder, logisch en kritisch denken.

 • Je bent nieuwsgierig en wilt zelf graag experimenten uitvoeren in het labo.

 • Je wil de verworven kennis verwerken en toepassen in nieuwe situaties en vraagstukken.

 • Je wil werken aan een bredere kijk op mens, maatschappij en cultuur vanuit een wiskundige en wetenschappelijke context.

 • Je wil na het secundair onderwijs graag verder studeren.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Digitale vaardigheden

1

-

Engels


3

2

Frans

4

4

Geschiedenis

2

2

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Biologie

2

2

Chemie

2

2

Fysica

2

2

Wetenschappelijk project

1

3

Wiskunde

5

5

Klasuur

1

1

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page