top of page

A

3/4 Organisatie en logistiek

Profiel
studierichting
 • Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de finaliteit arbeidsmarkt.  Dat wil zeggen dat er heel wat praktijk en activiteit in de studierichting zit. Naarmate de tweede graad vordert, spelen praktijk en activiteit een grotere rol. De leerlingen leren op die manier hun plan trekken waarbij de leerkracht optreedt als coach.

 • De studierichting steunt op twee belangrijke pijlers:

  • Organisatie: leerlingen leren de goederen- en documentenstroom van ondernemingen kennen. Aan het onthaal leren ze administratieve taken uitvoeren en als verkoopmedewerker activiteiten uit te voeren in een winkelomgeving: artikelen presenteren, communiceren met de klant ...

  • Logistiek: er is in de bedrijfswereld een sterk  groeiende vraag naar logistieke krachten. Daarom krijgen de leerlingen een zekere basis mee waarop ze later verder kunnen bouwen. Als logistiek medewerker leren ze dan ook activiteiten uitvoeren m.b.t. ontvangst en opslag van goederen, en krijgen ze inzicht in de efficiënte organisatie van een magazijn.

 • Je hebt interesse voor het bedrijfsleven.

 • Je werkt graag op een praktische en theoretische manier. 

 • Je kan logisch denken. 

 • Je kan ordelijk en nauwkeurig werken. 

 • Je bent een teamplayer en communicatief aangelegd.

 • Je werkt graag met de computer. 

 • Je bent een teamplayer en werkt aan ervaringsgericht ondernemen.

 • Je bent communicatief aangelegd. 

 • Je bent graag creatief bezig.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Engels

3

3

Frans

3

3

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken (PAV)

7

7

Organisatie en logistiek

14

14

Klasuur

1

1

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page