top of page

DG

3/4 Technologische wetenschappen

Profiel
studierichting
  • Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technischwetenschappelijk denken en vaardig zijn.

  • De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfergericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschapen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen.

  • Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM.

  • Je hebt een brede algemene interesse.

  • Je hebt een bijzondere interesse voor wiskunde, wetenschappen en technologie (STEM).

  • Je werkt niet alleen met je hoofd, maar bent bereid aan de slag te gaan met toepassingen in technologische realisaties.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Digitale vaardigheden

1

-

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

1

1

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Chemie

1

2

TW & engineering

8

9

Wiskunde

5

5

Klasuur

1

1

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page