top of page

DG

5/6 Bedrijfswetenschappen

Profiel
studierichting


Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

  • Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgrond je macro- en microeconomische concepten en hun onderlinge verbanden.

  • Je bent geboeid door bedrijfseconomische thema’s en verkent daartoe verschillende functionele managementdomeinen.

  • Je zet wiskundige vaardigheden in, hanteert wiskundig abstracte concepten en gebruikt ze bij het oplossen van problemen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

3

3

Frans

3

3

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

1

Nederlands

3

3

Bedrijfswetenschappen

8

8

Ervaringsgericht ondernemen

2

3

Informaticawetenschappen

1

1

Wiskunde

4

4

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page