top of page

DG

5/6 Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Profiel
studierichting

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch-wetenschappelijk denken. Er is op basis van geïntegreerde STEM veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. De leerlingen denken ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.

  • Je exploreert planmatig verbanden bij het onderzoeken van fenomenen en mogelijkheden bij het oplossen van problemen in biotechnologie, biologie, chemie, fysica en informaticawetenschappen.

  • Je wil processen in de levende en de niet-levende natuur aanwenden en aanpassen ten bate van mens en samenleving.

  • Je zet wiskundige vaardigheden in, hanteert wiskundig abstracte concepten en gebruikt ze bij het oplossen van problemen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

BINNENKORT BESCHIKBAAR

0

0

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page