top of page

DO

5/6 Economie - wiskunde

Profiel
studierichting


Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

  • Je vindt het fijn om wiskundig te denken, redeneren en argumenteren en houdt van een meer formele benadering van wiskunde.

  • Je hanteert wiskundig theoretisch-abstracte begrippen, concepten, eigenschappen en methodes, en gebruikt ze bij het oplossen van problemen.

  • Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgrond je (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

Seminarie

2

2

Economie

5

5

Informaticawetenschappen

1

1

Wiskunde (B+S)

6

6

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page