top of page

D/A

5/6 Gezondheidszorg

Profiel
studierichting


Gezondheidszorg is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, communicatie en deontologie, de mens en zijn plaats in de samenleving, en fysiologie en anatomie. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de gezondheidsen welzijnszorg. Vanuit deze wetenschappelijk- theoretische basis leren leerlingen als toekomstig verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens en cliënten ondersteunen bij taken van het dagelijks leven.


  • Je kijkt vanuit een theoretische benadering naar zorg, gezondheid, begeleiding van doelgroepen en de maatschappelijke context van het werkveld.

  • Je aandacht gaat naar agogiek, ontwikkelingspsychologie (volwassenen en specifieke doelgroepen), (gezondheids)bevordering en -gedrag, sociaal gedrag en anatomie en fysiologie. 

  • Je leert verzorgend en zorgkundige handelen vanuit theoretische kaders.

  • Je bent sociaal en communicatief vaardig en werkt graag met mensen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

3

3

Wiskunde

2

2

Gezondheidszorg

16

16

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page