top of page

DO

5/6 Grieks-latijn

Profiel
studierichting

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten in het Latijn en in het Grieks een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.

  • Je bent verbaal-linguïstisch sterk en hebt een sterk taalgevoel.

  • Je analyseert taal op een abstracte manier en gaat op een gestructureerde manier om met talen.

  • Je vindt het fijn om je te verdiepen in de klassieke talen (Grieks en Latijn) en hun respectievelijke cultuur.

  • Je wilt op een gestructureerde manier met die talen omgaan.

  • Je wilt teksten in het Grieks en het Latijn ontdekken en houdt ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Esthetica

1

1

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

Seminarie

2

2

Wiskunde

3

3

Grieks

4

4

Latijn

4

4

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page