top of page

D/A

5/6 Horeca

Profiel
studierichting

Horeca is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit. Leerlingen ontwikkelen de vereiste competenties zowel in keuken als in de bediening. Daarnaast bekwamen ze zich in de ontvangst en registratie van gasten in een logiesverstrekkend bedrijf. Ze verwerven hierbij inzicht in voedingswaarde en gezondheid, economisch en duurzaam handelen en organisatie en beheer van een restaurant. Bij het bedienen van gasten ligt de nadruk op gastvrijheid, etiquette en communicatieve vaardigheden in Nederlands, Frans en Engels. Ook bedrijfseconomische onderwerpen zoals marketing en kostprijsberekening komen aan bod in de context van horeca.

  • Je bent creatief en flexibel en verwerft inzicht in technieken, processen en bedrijfsorganisatie in de brede context van horeca.

  • Je bent sociaal en communicatief vaardig in functie van het onthalen en bedienen van gasten in restaurant en logiesverstrekking.

  • Je leert samenwerken in team en werkt economisch en duurzaam.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

2

2

Wiskunde

2

2

Engels (B+S)

2

2

Frans (B+S)

2

2

Horeca

15

15

Toegepaste bedrijfswetenschappen

2

2

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page