top of page

DO

5/6 Humane wetenschappen

Profiel
studierichting


Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving en politiek en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseren ze wetenschappelijke theorieën.

  • Je verwerft complexe leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.

  • Je bent in staat om vanuit het perspectief van diverse wetenschapsgebieden op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving.

  • Je hanteert menswetenschappelijke, filosofische en politiek en sociaalwetenschappelijke concepten op een abstracte manier.

  • Je verdiept je in filosofie, kunst, politieke, sociale en gedragswetenschappen, statistiek en wil aspecten van het menselijk bestaan bestuderen, analyseren en begrijpen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

Seminarie

2

2

Wiskunde

3

3

Kunstbeschouwing

1

1

Sociale- & gedragswetenschappen

5

5

Statistiek

1

1

Uitgebreide filosofie

2

2

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page