top of page

DO

5/6 Humane wetenschappen

Profiel
studierichting


Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving en politiek en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseren ze wetenschappelijke theorieën.

Binnenkort beschikbaar

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

Seminarie

2

2

Wiskunde

3

3

Kunstbeschouwing

1

1

Sociale- & gedragswetenschappen

5

5

Statistiek

1

1

Uitgebreide filosofie

2

2

Meer info over een andere studierichting?

arrow&v

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page