top of page

HO

5/6 Humane wetenschappen

Profiel
studierichting
  • Humane wetenschappen is een studierichting die algemeen vormend is met klemtoon op gedragswetenschappen (studie van de mens) en cultuurwetenschappen (studie van economie, kunst, recht, media, verschillende levensbeschouwingen). 

  • Je gaat graag met mensen om.

  • Je bent nieuwsgierig naar het gedrag van de mens in bepaalde situaties.

  • Je wil leren nadenken over menselijk en maatschappelijke situaties.

  • Je leert omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

  • Je leert zelf een mening vormen en een persoonlijk standpunt innemen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Duits

1

1

Engels

2

2

Esthetica

1

1

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

Seminarie

2

2

Wiskunde

3

3

Cultuurwetenschappen

3

3

Gedragswetenschappen

3

3

Onderzoekscompetenties

1

1

Meer info over een andere studierichting?

arrow&v

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page