top of page

A

5/6 Lassen-constructie

Profiel
studierichting

Lassen-constructie is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in het lassen van hoeknaad-, plaat- en pijpverbindingen in alle posities met een halfautomaat en TIG-lasproces, (de)montagetechnieken.

  • Je specialiseert je in het hoek-, plaat- en pijplassen met het TIG- en half-automaatprocedée.

  • Fijn-motorische vaardigheden helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Engels

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

5

5

Lassen-constructie

22

22

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page