top of page

DO

5/6 Latijn-moderne talen

Profiel
studierichting

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

  • Je bent verbaal-linguïstisch sterk en hebt een sterk taalgevoel.

  • Je analyseert taal op een abstracte manier en gaat op een gestructureerde manier om met talen.

  • Je vindt het fijn om je te verdiepen in het Latijnse taalsysteem en de Romeinse cultuur.

  • Je drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en wil teksten in het Latijn ontdekken en zoeken naar een gepaste vertaling.

  • Je bent nieuwsgierig naar andere culturen en bent geboeid door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten.

  • Je hanteert talige en literaire concepten op een abstracte manier.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Esthetica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Seminarie

1

1

Wiskunde

3

3

Duits

3

3

Engels (B+S)

3

3

Frans (B+S)

4

4

Latijn

4

4

Nederlands (B+S)

4

4

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page