top of page

DO

5/6 Latijn-wetenschappen

Profiel
studierichting

Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

  • Je bent verbaal-linguïstisch sterk en hebt een sterk taalgevoel.

  • Je vindt het fijn om je te verdiepen in het Latijnse taalsysteem en de Romeinse cultuur.

  • Je wil teksten in het Latijn ontdekken en houdt ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

  • Je exploreert planmatig verbanden bij het onderzoeken van fenomenen en mogelijkheden bij het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica.

  • Je zet geowetenschappelijke methodieken in om ruimtelijke fenomenen te analyseren.

  • Je zet wiskundige vaardigheden in, hanteert wiskundig abstracte concepten en gebruikt ze bij het oplossen van problemen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Seminarie

2

2

Biologie (B+S)

1

2

Chemie (B+S)

2

2

Fysica (B+S)

2

2

Geowetenschappen

2

1

Latijn

4

4

Wiskunde (B+S)

4

4

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page