top of page

DO

5/6 Latijn-wiskunde

Profiel
studierichting


Latijn-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

  • Je bent verbaal-linguïstisch sterk en hebt een sterk taalgevoel.

  • Je vindt het fijn om je te verdiepen in het Latijnse taalsysteem en de Romeinse cultuur.

  • Je wil teksten in het Latijn ontdekken en houdt ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

  • Je vindt het fijn om wiskundig te denken, redeneren en argumenteren en houdt van een meer formele benadering van wiskunde.

  • Je hanteert wiskundig theoretisch-abstracte begrippen, concepten, eigenschappen en methodes, en gebruikt ze bij het oplossen van problemen.

  • Je gaat inzichtelijk en analytisch om met inhouden Biologie, Chemie en Fysica.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Seminarie

1

0

Biologie (B+S)

1

1

Chemie (B+S)

2

2

Fysica (B+S)

2

2

Informaticawetenschappen

0

1

Latijn

4

4

Wiskunde (B+S)

6

6

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page