top of page

DG

5/6 Mechatronica

Profiel
studierichting


Mechatronica is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het ontwikkelen van (industriële) automatisaties en sturingen, IOT, constructies.

  • Je exploreert planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen.

  • Je wil producten ontwikkelen om technische uitdagingen ten bate van mens en samenleving te beantwoorden.

  • Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten op het vlak van wiskunde, toegepaste fysica doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

  • Je bent gericht op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen.

  • Je zet wiskundige vaardigheden in, hanteert wiskundig abstracte concepten en gebruikt ze bij het oplossen van problemen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen (bio-chemie)

2

1

Nederlands

3

3

Ervaringsgericht onderwijs

4

4

Mechatronica

9

10

Wiskunde (B+S)

4

4

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page