top of page

DO

5/6 Moderne talen

Profiel
studierichting

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ze leren een vierde moderne vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde.

  • Je bent verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel.

  • Je analyseert taal op een abstracte manier en gaat op een gestructureerde manier om met talen.

  • Je drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en bent nieuwsgierig naar andere culturen en het gebruik en belang van taaltechnologie.

  • Je weet hoe taal als systeem werkt en wat de impact is van taal en communicatie op cultuur en samenleving.

  • Je bent geboeid door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten.

  • Je hanteert talige en literaire concepten op een abstracte manier.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Esthetica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst


2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Seminarie

1

1

Wiskunde

3

3

Duits

3

3

Engels (B+S)

3

4

Frans (B+S)

5

4

Nederlands (B+S)

4

4

Spaans

2

2

Taaltechnologie & taalredactie

1

1

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page