top of page

DO

5/6 Moderne talen & wetenschappen

Profiel
studierichting

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

  • Je bent verbaal-linguïstisch sterk en hebt een sterk taalgevoel.

  • Je kan taal op een abstracte manier analyseren en op een gestructureerde manier met talen omgaan.

  • Je drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en bent nieuwsgierig naar andere culturen.

  • Je weet hoe taal als systeem werkt en bent geboeid door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten.

  • Je hanteert talige en literaire concepten op een abstracte manier.

  • Je exploreert planmatig verbanden bij het onderzoeken van fenomenen en mogelijkheden bij het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica.

  • Je zet geowetenschappelijke methodieken in om ruimtelijke fenomenen te analyseren.

  • Je zet wiskundige vaardigheden in, hanteert wiskundig abstracte concepten en gebruikt ze bij het oplossen van problemen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Seminarie

1

1

Biologie (B+S)

1

2

Chemie (B+S)

2

2

Duits

3

3

Engels (B+S)

3

3

Frans (B+S)

4

4

Fysica (B+S)

2

2

Geowetenschappen

2

1

Nederlands (B+S)

4

4

Wiskunde (B+S)

4

4

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page