top of page

DG

5/6 Technologische wetenschappen & engineering

Profiel
studierichting


Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

  • Je exploreert planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen.

  • Je wil engineeren om technische uitdagingen ten bate van mens en samenleving te beantwoorden.

  • Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten op het vlak van wiskunde, toegepaste fysica en toegepaste chemie doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

  • Je bent gericht op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen.

  • Je vindt het fijn om wiskundig te denken, redeneren en argumenteren en houdt van een meer formele benadering van wiskunde.

  • Je hanteert wiskundig theoretisch-abstracte begrippen, concepten, eigenschappen en methodes, en gebruikt ze bij het oplossen van problemen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

0

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

3

3

Engineering

3

3

Informaticawetenschappen

0

1

Technologische wetenschappen & engeneering

8

8

Wiskunde (B+S)

7

7

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page