top of page

DG

5/6 Welzijnswetenschappen

Profiel
studierichting


Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, sociale en gedragswetenschappen en biologie. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, geluk en de zin van het leven. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe reflecteren ze over wetenschappelijke theorieën. Ze verwerven inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens. Dit alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

  • Je bent in staat om vanuit de focus op een concrete context of toepassingsgebied op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving.

  • Je bent in staat om wetenschappelijke theorieën te transfereren naar concrete toepassingen m.b.t. gezondheid, welzijn, onderwijs, samenleving of de eigen leefwereld.

  • Je hanteert menswetenschappelijke, sociaalwetenschappelijke, filosofische en natuurwetenschappelijke concepten op een abstracte manier.

  • Je verdiept je in sociale en gedragswetenschappen, (ortho)pedagogiek, filosofie, anatomie en fysiologie, statistiek en wil aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Anatomie & fysiologie

1

1

Ervaringsgericht onderwijs

3

3

Filosofie

2

2

Natuurwetenschappen

3

2

Statistiek

0

1

Toegepaste sociale en gedragswetenschappen

6

6

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page