top of page

DO

5/6 Wetenschappen - wiskunde (6u)

Profiel
studierichting

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

  • Je exploreert planmatig verbanden bij het onderzoeken van fenomenen en mogelijkheden bij het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica.

  • Je zet geowetenschappelijke methodieken in om ruimtelijke fenomenen te analyseren.

  • Je vindt het fijn om wiskundig te denken, redeneren en argumenteren en houdt van een meer formele benadering van wiskunde.

  • Je hanteert wiskundig theoretisch-abstracte begrippen, concepten, eigenschappen en methodes, en gebruikt ze bij het oplossen van problemen.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Engels

2

2

Esthetica

1

1

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Seminarie

2

2

Biologie (B+S)

1

2

Chemie (B+S)

2

2

Fysica (B+S)

2

2

Geowetenschappen

2

1

Informaticawetenschappen

1

1

Wiskunde (B+S)

6

6

Meer info over een andere studierichting?

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page