top of page

HO

5/6 Wetenschappen - wiskunde (6u)

Profiel
studierichting
  • De studierichting Wetenschappen - wiskunde 6u biedt een brede natuurwetenschappelijke, abstract-analytische en probleemoplossende wiskundige vorming.

  • Je maakt kennis met een brede waaier van de subdisciplines van de wiskunde: analyse, meetkunde, algebra, kansberekening en statistiek.

  • Tijdens het seminarie kan je kiezen voor extra STEM-gerelateerde projecten.

  • Je hebt een uitgesproken aanleg en een theoretische belangstelling voor wetenschappen.

  • Je verzamelt graag nauwgezet empirisch feitenmateriaal op de meest diverse manieren en je wil de nodige tijd besteden aan de analyse en de verwerking ervan.

  • Je verneemt meer over toepassingen van de wiskunde in andere vakgebieden.

  • Je bent nieuwsgierig naar verklaringen voor natuurwetenschappelijke verschijnselen in je dagelijkse omgeving.

Profiel
leerling
Lessentabel
Vak
Lestijden per week
Lestijden per week 2

Engels

2

2

Esthetica

1

1

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Aardrijkskunde

2

1

Biologie

1

2

Chemie

2

2

Fysica

2

2

Seminarie

2

2

Wetenschappelijk tekenen

1

1

Wiskunde

6

6

Meer info over een andere studierichting?

arrow&v

Studierichtingen vergelijken?

bottom of page